ScAIEM

Högre Seminariet, 7,5 ECTS

Mälardalen University, Sweden

Mälardalen University Logo

Det övergripande syftet är att ge doktoranderna möjlighet att utveckla sitt kunnande om forskning inom ämnena Industriell Ekonomi och Organisation och/eller Företagsekonomi och
om hur forskning utvecklas genom seminariearbete. Målet är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha breddat sina insikter om forskningen inom Industriell Ekonomi och Organisation
och/eller Företagsekonomi och ha övat på självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa frågeställningar. Vidare ska doktoranden ha uppvisat förmåga att kunna både
ge och ta emot konstruktiv kritik.

 

Se lenker for mer info:
https://www.mdh.se/utbildning/forskarstuderande/forskarkurser-vid-mdh/industriell-ekonomi-och-organisation
https://www.mdh.se/download/18.7bbde8e417988e7229eb7fd/
1621581504337/Ho%CC%88gre%20Seminarieserie%207.5%20hp.pdf

View More Courses

Scroll to Top